Veebiait
Kristi Zirk

Kristi Zirk

+372 5690 1774
kristi@veebiait.ee

10 AASTA KOGEMUST

70+ VALMISTATUD KODULEHTE

KESKMINE VALMIMISAEG 4 NÄDALAT

Andmekaitsetingimused

Käesolev andmekaitsetingimuste leht sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Veebiait OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Andmekaitsetingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Andmekaitsetingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmekaitsetingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist Veebiait OÜ (edaspidi Veebiait) veebilehel https://veebiait.ee (edaspidi veebileht).

Kui mingil põhjusel tunned, et Veebiait on sulle liiga teinud, siis anna sellest meile kohe teada info@veebiait.ee ja anname endast kõik, et olukord parandada.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Veebiaidale omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Veebiaidaga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Veebiaida poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, s.h alla laetavad juhendid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate andmekaitsetingimustega.

Veebiait kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress– kasutaja liitumisel meililistiga või e-posti saatmisel;
 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika– Google Analyticsi abil.

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul.
Kui kasutaja täidab veebilehel asuva kontaktvormi, annab ta meile sellega nõusoleku töödelda oma kontaktandmeid.

Isikuandmete eriliike Veebiait ei töötle.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Veebiait kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Veebiait kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Veebiait lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Veebiait kasutajale teenuseid.

Veebiait kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • Veebimajutus – veebilehe majutust,
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Veebiait kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Veebiait säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Veebiait rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@veebiait.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Veebiait meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

Küpsiseid kasutatakse veebilehel, et pakkuda Veebiait kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust.

Loe lähemalt küpsiste kasutamise tingimustest.

ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Veebiait jätab endale õiguse muuta andmekaitsetingimusi ühepoolselt. Andmekaitsetingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Veebiait OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Veebiait OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi andmekaitsetingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@veebiait.ee

Kehtivad alates 01.02.2022